Hjelp oss med å binde studiestøtten til 1.5G!

Utdanna ble skapt med ett mål for øye; Å få knyttet studielån og stipend til 1.5G. Våre professorer tenker tilbake på studietiden med et smil om munnen, de hadde studiene sine som fulltidsjobb og en ellers romslig økonomi. En slik levestandard og livsstil er noe vi bare hadde våte drømmer om, frem til nå.

50+

Tilfredse Studenter

100%

Unikt arbeid

10+

Spesialister

100%

Anonymt

Hvor mye vil dette koste staten?

1.5G i dag ville tilsvart 15.200 kroner i måneden kontra de snaut 12.500 studiestøtten er på nå. Før studiestøtten ble økt den 29. November 2022, var den beregnede utgiften for å øke stipend og lån til 1.5G for 300.000 studenter ifølge statsbudsjettet på.
1.15 Milliarder kroner i året

«En investering på 900 millioner hvert år til Norges studenter vil om 20 år ha gitt en avkastning som oljefondet bare kan drømme om.»

Kostnaden for 1.5G før økningen i November 2022.

30. November 2022 økte studiestøtten med 300 millioner i året. Vi kan anta at ytterligere 900 millioner vil være mer enn tilstrekkelig.

Kap/postBudsjetteffekt 2023Budsjetteffekt 2024
2410.501 120 9002 241 900
2410.7220 800150 700
Sum1 141 7002 400 600
2410.501 120 9002 241 900
2410.7220 800150 700
2410.7220 800150 700

Hvordan skal Utdanna få til dette?

Studenter blir ikke hørt på tradisjonelle måter, med økt digitalisering har det åpnet seg en mulighet for å illustrere et poeng.
Det meste av aktivitet på universitet og høyskole blir avlagt digitalt uten noen mulighet for å vite hvem som har gjort arbeidet. Vi tilbyr derfor studenter og utdannede en god mulighet til å tjene penger på kompetansen sin, og for de som er bemidlet nok, til å få toppkarakterer. Når tradisjonelle virkemidler ikke fungerer, må radikale alternativer tas i bruk.

Per i dag har vi to ministre i kunnskapsdepartementet som representerer Norges fremtid. Kunnskapsminister Tonje Brenna (AP) har VGS som høyeste utdannelse og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (SP) har et par enkeltemner. Disse individene har aldri og vil aldri forstå hvor krevende det er å få hverdagen til å gå rundt som student. Det gjør vi, dette er løsningen på problemet som aldri burde ha oppstått. Vi legger ned "Utdanna" når studiestøtten knyttes til 1.5G.

BI

Updated: 4. september 2022
Mellomnivå

test

Mikroøkonomi

Updated: 4. september 2022
Begynner 10 hours

The Complete 2021 Web Development

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Hands-on Artificial Neural Networks

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

The Data Science Complete Courses 2021

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Agile Crash Course: Project Management

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Vue JS 3 – The Complete Guide Vue

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

The Drawing Course – to Advanced

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Node.js for Beginners: Zero to Hero

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 35 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Python for Finance: Data Analytics

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Oracle SQL Developer : 2021 Essentials

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Python Django Web Develop: To-Do App

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

JavaScript: Understanding the Weird Parts

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Modern JavaScript From The Beginning

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

JavaScript: The Advanced Concepts (2021)

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

BI

Updated: 4. september 2022
Mellomnivå

Vi får foten din inn døra!

NHH

Updated: 9. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Høyskole/Universitet

Updated: 4. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Bedriftsøkonomi

Updated: 4. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Agile Crash Course: Project Management

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Vue JS 3 – The Complete Guide Vue

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

The Drawing Course – to Advanced

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Node.js for Beginners: Zero to Hero

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 35 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Python for Finance: Data Analytics

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!