Er Utdanna Lovlig?

“All who have meditated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empires depends on the education of youth.” - Aristoteles

Det var lenge et spørsmål om det juridisk var mulig å gjennomføre denne idèen. Heldigvis, ble saken undersøkt nærmere av dyktige advokater med flere tiårs erfaring fra blant annet skatteetaten og konklusjonen var enstemmig, dette er lovlig. Skatteetaten har også taushetsplikt, så noen tips eller videreformidling er straffbart og har ikke juridisk hold. Vi står fritt til å skrive og bistå med akademiske papirer. Hva kunde velger å bruke av vårt arbeid er deres ansvar.

Utdanna er bindeleddet (heretter Oppdragstaker) mellom Oppdragsgiver og Konsulent som begge forblir anonyme. Alle parter underskriver taushetsplikt både underveis og etter oppdragets utførelse. Det ferdige verket (heretter Dokumentet) er vernet av bestemmelsene i åndsverksloven av 15.6.2018 nr40. Konsulenten samtykker i at Dokumentet bearbeides eller på annen måte tilrettelegges for den bruk Oppdragsgiver måtte ønske for sin bruk av Dokumentet.

Konsulenten har i den anledning samtykket i at Dokumentet publiseres eller på annen måte gjøres tilgjengelig til almennheten uten at Konsulenten(opphaveren) identifiseres eller på annen måte gjøres kjent. Konsulenten samtykker i at verket blir ansett som et verk med ukjent «opphaver», jf åndsverksloven § 9, slik at Oppdragsgiver gis rett men ikke plikt til å forvalte åndsverket på Konsulentens vegne.
Oppdragsgiver er ene og alene ansvarlig for sin bruk av det aktuelle dokumentet.

Oppdragstaker fraskriver seg ethvert ansvar for anvendelse av Dokumentet enten det er tenkt benyttet til intern bruk for Oppdragstaker eller om Oppdragstaker har til hensikt a benytte Dokumentet, helt eller delvis i kommersiell sammenheng eller i andre sammenhenger der eksempelvis kildehenvisning og/eller forholdet til opphaver tilsier at Dokumentets opphaver burde vært gjort kjent.

Enhver form for bruk av Dokumentet som kan være egnet til a bryte med norsk lov, må ikke forekomme og Oppdragsgiver er alene ansvarlig for at slik misbruk ikke forekommer.

Oppdragstaker er ene og alene ansvarlig for formidling av kontakt mellom Konsulenten og Oppdragsgiver. Oppdragstaker har ikke noe ansvar for innholdet av Dokumentet, og Oppdragstaker har heller ikke noe ansvar for hvordan Oppdragsgiver velger å anvende Dokumentet.

Oppdragstakeren forplikter seg til å holde streng fortrolighet, og å behandle all informasjon oppdragstakeren får tilgang til gjennom sitt arbeid for Oppdragsgiver strengt fortrolig, og i henhold til et generelt «need to know» prinsipp ovenfor de øvrige ansatte hos Oppdragstaker og andre medarbeidere hos Oppdragstaker.
Taushetsplikten gjelder så vel i den perioden som Dokumentet produseres men også senere. Oppdragstakeren skal påse at all konfidensiell informasjon ikke distribueres.

Personvernerklæring for Utdanna Utdanna

Her beskriver Utdanna.no hvordan Utdanna.no samler inn og bruker informasjon om besøk på våre nettsider. Det er Datatilsynet som er klageinstans ved feil i behandlinger av personopplysninger, men har du spørsmål knyttet til personvern på våre nettsider kan du gjerne kontakte oss på e-postadressen: post@utdanna.no

More About Privacy

Cookies used at Utdanna?

Cookies Names

Duration: 1 Hour

When you try to reach our website with your browser, you first come to a load balancer (Barracuda Load Balancer) which places a cookie on the outgoing response. This cookie is sent every time you navigate on our website. The load balancer then removes the cookie and redirects you to the correct web server (see also CorePublishSession).

Want to avoid cookies?

If you wish to avoid the use of cookies, you can set your browser not to accept them. See your browser's help pages for settings. Please note that if you choose to exclude cookies, you may have problems getting content up on the website. This applies in particular to the cookies that come from our publishing solution CorePublish and are described in the table above.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Duration: 1 Hour

When you try to reach our website with your browser, you first come to a load balancer (Barracuda Load Balancer) which places a cookie on the outgoing response. This cookie is sent every time you navigate on our website. The load balancer then removes the cookie and redirects you to the correct web server (see also CorePublishSession).

Want to avoid cookies?

If you wish to avoid the use of cookies, you can set your browser not to accept them. See your browser's help pages for settings. Please note that if you choose to exclude cookies, you may have problems getting content up on the website. This applies in particular to the cookies that come from our publishing solution CorePublish and are described in the table above.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Duration: 1 Hour

When you try to reach our website with your browser, you first come to a load balancer (Barracuda Load Balancer) which places a cookie on the outgoing response. This cookie is sent every time you navigate on our website. The load balancer then removes the cookie and redirects you to the correct web server (see also CorePublishSession).

Want to avoid cookies?

If you wish to avoid the use of cookies, you can set your browser not to accept them. See your browser's help pages for settings. Please note that if you choose to exclude cookies, you may have problems getting content up on the website. This applies in particular to the cookies that come from our publishing solution CorePublish and are described in the table above.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Duration: 1 Hour

When you try to reach our website with your browser, you first come to a load balancer (Barracuda Load Balancer) which places a cookie on the outgoing response. This cookie is sent every time you navigate on our website. The load balancer then removes the cookie and redirects you to the correct web server (see also CorePublishSession).

Want to avoid cookies?

If you wish to avoid the use of cookies, you can set your browser not to accept them. See your browser's help pages for settings. Please note that if you choose to exclude cookies, you may have problems getting content up on the website. This applies in particular to the cookies that come from our publishing solution CorePublish and are described in the table above.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Analytics at Utdanna?

We use Google Analytics to collect visitor statistics on our websites. We do not store personal sensitive data here (such as IP addresses). Data is stored for 50 months.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolo magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exerci ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repre in voluptate.

BI

Updated: 4. september 2022
Mellomnivå

test

Mikroøkonomi

Updated: 4. september 2022
Begynner 10 hours

The Complete 2021 Web Development

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Hands-on Artificial Neural Networks

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

The Data Science Complete Courses 2021

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Agile Crash Course: Project Management

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Vue JS 3 – The Complete Guide Vue

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

The Drawing Course – to Advanced

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Node.js for Beginners: Zero to Hero

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 35 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Python for Finance: Data Analytics

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Oracle SQL Developer : 2021 Essentials

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Python Django Web Develop: To-Do App

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

JavaScript: Understanding the Weird Parts

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Modern JavaScript From The Beginning

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

JavaScript: The Advanced Concepts (2021)

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

BI

Updated: 4. september 2022
Mellomnivå

Vi får foten din inn døra!

NHH

Updated: 9. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Høyskole/Universitet

Updated: 4. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Bedriftsøkonomi

Updated: 4. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Agile Crash Course: Project Management

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Vue JS 3 – The Complete Guide Vue

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

The Drawing Course – to Advanced

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Node.js for Beginners: Zero to Hero

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 35 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Python for Finance: Data Analytics

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!