Jobb fra hvor som helst, når som helst.

Hos Utdanna kan du ta på deg de oppdragene du ønsker.
Du jobber når du vil, fra hvor du vil. Kunnskapen du har tilegnet deg får du tatt i bruk i praksis, og det er en god forberedelse på arbeidslivet som konsulent.

Kvalifikasjoner

På VGS er det et krav om 6 i emnet for innleveringer og hjemmeeksamener.

For obligatoriske oppgaver har vi et minimumkrav om at du har bestått emnet med en "C". Det er disse oppgavene vi utfører mest av. Legg ved karakterutskriften på søknaden så tar vi kontakt med deg for en nærmere prat.

Hjemmeeksamener har et minimumskrav på bestått emne med karakteren "B". Vi kan aldri garantere en A, grunnet at sensorer er subjektive. Vi kan derimot garantere en "B" eller pengene tilbake.

Bachelor og Master er reservert for toppstudenter med "A" og "B" på sine akademiske verker. Disse verkene har også en "B" garanti eller pengene tilbake. Av den grunn er vi ekstra nøye på hvem som kan ta på seg disse oppdragene.

Vi ønsker både akademikere og profesjonelle velkommen til en nærmere prat.


For konsulenter med tidligere "B" i emnet.

For konsulenter med "B+" i snitt med "A" på bachelor/ masteroppgave.

Hjemmeksamen

Bachelor/Masteroppgave

Jobb fra hvor som helst, når som helst.

Hos Utdanna kan du ta på deg de oppdragene du ønsker. Du jobber når du vil, fra hvor du vil. Kunnskapen du har tilegnet deg får du tatt i bruk i praksis, og det er en god forberedelse på arbeidslivet som konsulent.


Hjemmeeksamen

For konsulenter med tidligere "A" i emnet.

Kvalifikasjoner

Bachelor/Master-oppg

For "B+" snitt konsulenter med toppkarakter på bachelor/masteroppgave.

For obligatoriske oppgaver har vi et minimumkrav om at du har bestått emnet med en "C". Det er disse oppgavene vi utfører mest av. Legg ved karakterutskriften på søknaden så tar vi kontakt med deg for en nærmere prat.

BI

Updated: 4. september 2022
Mellomnivå

test

Mikroøkonomi

Updated: 4. september 2022
Begynner 10 hours

The Complete 2021 Web Development

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Hands-on Artificial Neural Networks

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

The Data Science Complete Courses 2021

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Agile Crash Course: Project Management

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Vue JS 3 – The Complete Guide Vue

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

The Drawing Course – to Advanced

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Node.js for Beginners: Zero to Hero

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 35 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Python for Finance: Data Analytics

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Oracle SQL Developer : 2021 Essentials

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Python Django Web Develop: To-Do App

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

JavaScript: Understanding the Weird Parts

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Modern JavaScript From The Beginning

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

JavaScript: The Advanced Concepts (2021)

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

BI

Updated: 4. september 2022
Mellomnivå

Vi får foten din inn døra!

NHH

Updated: 9. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Høyskole/Universitet

Updated: 4. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Bedriftsøkonomi

Updated: 4. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Agile Crash Course: Project Management

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Vue JS 3 – The Complete Guide Vue

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

The Drawing Course – to Advanced

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Node.js for Beginners: Zero to Hero

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 35 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!

Python for Finance: Data Analytics

Updated: 1. september 2022
Mellomnivå 5 hours 20 minutes

Become a full-stack web developer with just one course. HTML, CSS, JavaScript, Node, React, MongoDB and more!